Strategia 2018-2025

Tässä dokumentissa linjataan Vihreiden Naisten strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet ja toimintatavat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaudella 2018–2025. Strategian pohjana ovat Vihreiden Naisten poliittinen ohjelma ja Vihreiden periaateohjelma, joissa määritellään Vihreiden Naisten poliittiset tavoitteet. Turvallisemman tilan periaatteet määritellään Vihreiden Naisten turvallisemman tilan säännöissä.

Missio: Feministinen ja vihreä yhteiskunta

Yhdistämme vihreästi ajattelevat naiset sekä rohkaisemme ja tuemme heitä toimimaan feministisen ja vihreän yhteiskunnan ja maailman puolesta.

Visio: Joka naisen vallankumousliike

Vihreät Naiset on vihreän feminismin rohkea arvojohtaja, vaikuttaja ja asiantuntija sekä koti jokaiselle vihreästi ajattelevalle naiselle.

Toiminnan arvot

Ihmisoikeusperustaisuus: Kaikki toimintamme perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

Rohkeus: Uskallamme tehdä raikkaita avauksia ja kokeilla uusia toimintamalleja.

Avoimuus: Toimintamme on läpinäkyvää ja helposti saavutettavaa.

Syrjinnän purkaminen eli intersektionaalisuus: Tunnistamme, että syrjinnän kohteeksi voi joutua monella eri perusteella. Toimimme aktiivisesti syrjinnän poistamiseksi ja turvallisemman tilan luomiseksi kaikille.

Ratkaisuhakuisuus: Tarjoamme kestäviä ratkaisuja kohti vihreää feminististä maailmaa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yhteiskunnallisesti vaikuttavin poliittinen naisjärjestö

ViNa on vihreän feminismin arvojohtaja, jonka toiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja poliittinen linja selkeä.

 • Vahvistamme poliittista vaikuttamistyötämme. Otamme aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomme julki yhteiskunnallisia epäkohtia.
 • Teemme omia rohkeita poliittisia avauksia, jotka herättävät keskustelua ja saavat aikaan muutosta yhteiskunnassa.
 • Kirkastamme viestiämme niin, että jäsenet ja sidosryhmät tietävät, mitä Vihreät Naiset tavoittelee.

2. Naisten poliittisen toiminnan tuki

ViNa on poliittisen toiminnan väylä ja oppimisen paikka, missä jäsenistöä tuetaan maailman muuttamiseen.

 • Tuemme jäseniämme vaaleissa ja luottamustehtävissä ja edistämme heidän pääsyään poliittisen vaikuttamisen paikkoihin.
 • Tarjoamme jokaiselle kiinnostuneelle matalan kynnyksen tapoja tulla mukaan toimintaan. Toiminnalla on poliittinen tavoite niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
 • Tuotamme jäsenille ja paikallisyhdistyksille koulutusta, materiaaleja, verkostoja ja vertaistukea poliittiseen toimintaan ja viestintään.

3. Tasa-arvon edelläkävijä ja asiantuntija puolueessa

Olemme tasa-arvon ja feminismin asiantuntija ja terävin kärki puolueen sisällä. Muutamme puolueen toimintaa ja sen linjaa tasa-arvoisemmaksi.

 • Vaikutamme puolueen linjaan ajamalla rohkean feministisiä kantoja puolueen ohjelmiin ja kannanottoihin.
 • Tarkkailemme yhdenvertaisuuden toteutumista puolueen sisällä ja esitämme toimia sen kehittämiseksi. Edistämme turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista puolueessa.
 • Tuemme puolueen muita toimijoita tasa-arvovaikuttamisessa ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan.
 • Edistämme naisten, sukupuoleltaan moninaisten ja vähemmistöjen vaikutusmahdollisuuksia puolueen sisällä.

4. Turvallinen ja hauska koti kaikille vihreästi ajatteleville naisille

ViNa on koti kaikenikäisille ja kaikkialla Suomessa asuville vihreästi ajatteleville naisille. ViNan toiminta on hauskaa ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.

 • Turvallisemman tilan periaatteet toteutuvat käytännössä toiminnassamme. Koulutamme jäsenjärjestöjä ja jäseniä turvallisemman tilan periaatteista.
 • Toimintamme on avointa ja helposti saavutettavaa. Kutsumme ihmisiä aktiivisesti mukaan.
 • Kunnioitamme jäsenyydessämme sukupuolen itsemäärittelyoikeutta.
 • Yhdistykseemme mahtuu erilaisia mielipiteitä. Kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja tuemme toisiamme, vaikka emme ole kaikesta aina samaa mieltä.
 • Toimintamme on hauskaa. Ihmiset viihtyvät ViNassa.

 

Hyväksytty Vihreiden Naisten syyskokouksessa Oulussa 4.11.2018