#GrönaKvinnor

Välkommen!

Gröna Kvinnor rf är de Grönas nationella kvinnoorganisation. Vi är feminister som kämpar för jämställdhet och mångfald.

Våra ledprinciper är rättvisa, valfrihet och klimatansvar. Gröna Kvinnor rf. har medlemsföreningar över hela Finland.

Lär känna din lokala grupp och bli engagerad i den lokala politiken och möt fantastiska kvinnor med entusiasm att förändra världen. Vi vill ha:

  • Lika lön och icke-diskriminerande arbetsliv

Finska kvinnor är högutbildade men ändå finns det inte tillräckligt kvinnliga ledare eller beslutsfattare i vårt samhälle. Vi vill förändra denna olägenhet.

Kvinnodominerade arbetsplatser ansvarar för största delen av föräldraledigheternas kostnader. Omkostnaden skall fördelas jämnt.

  • Förebyggande av fattigdom hos småbarnsfamiljer och pensionärer

Var och en har rätt till goda hälsovårds- och socialtjänster –  i hela landet. De får inte vara beroende av individens inkomstnivå.

Vi behöver basinkomst för alla och tillräckligt stöd för mikro- och småföretagare.

  • Utbildningen är det bästa sättet att försäkra jämlikhet

Vi arbetar för att alla ska ha jämlik möjlighet till all utbildning. Dagvård- och skolgrupper skall vara tillräckligt små för att kunna ta hand om var och en.

Mitt förslag: Gruppstorlek i dagvård och skola bör vara anpassad till gruppens behov. Tillsammans kan vi göra en förändring, välkommen med!