Blogi

Vihreät naiset vaatii välitöntä tulitaukoa Gazaan

Vihreät naiset vaatii välitöntä tulitaukoa Gazaan.

Vihreät naiset tuomitsee Hamasin terrorin. Mikään ei kuitenkaan oikeuta siviileihin kohdistuvaa kollektiivista rangaistusta tai muita Israelin sotarikoksia. Gazan tilanne on humanitaarinen katastrofi, josta kärsii kaksi miljoonaa siviiliä suljetulla ja yhdellä maailman tiheimmin asutetulla alueella. Heistä noin puolet on alaikäisiä. Israel on estänyt rajoittamattoman humanitaarisen avun, veden ja sähkön tuonnin alueelle. 

”Gazan pommituksissa on kuollut jo yli 2700 lasta. Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiselta ja siviileihin kohdistuvalta voimankäytöltä palestiinalaisalueilla”, painottaa Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén.

Rauhan mahdollisuuksien lisääminen alueella vaatii niin EU:lta kuin Suomelta voimakkaampia politiikkatoimia kuin mihin tähän mennessä on oltu valmiita. Suomen kahdenvälinen asekauppa Israelin kanssa tulee jäädyttää kunnes Israel sitoutuu ja alkaa toimimaan laittoman miehityksen purkamiseksi. Ihmisoikeusperustainen kauppa-ja turvallisuuspolitiikka on ainoa kestävä keino kohti rauhallisempaa tulevaisuutta, niin palestiinalaisille kuin isrealilaisille.

Vaadimme välitöntä tulitaukoa. Israel on estänyt riittävän humanitaarisen avun toimittamista niin Egyptin kautta, kuin sulkemalla Israelin puoleiset humanitaariset kulkuväylät Gazaan. Nämä väylät tulee avata ja rajoittamaton humanitäärinen apu sallia. Sähkö, vesi ja internetyhteydet on palautettava ja evakuoinnit mahdollistettava. Israelilaiset panttivangit on vapautettava. Tulitauon jälkeen on etsittävä ratkaisua väkivaltaisuuksien juurisyyn eli Israelin laittoman miehityksen ja apartheidin lopettamiseksi palestiinalaisalueilla, ja palata kahden valtion mallin edistämiseen. 

Väkivallan on loputtava. Tulitauko nyt.


Lisätietoja:

Bella Forsgrén, Vihreiden naisten puheenjohtaja, 09 432 3114, bella.forsgren(at)eduskunta.fi
Taru Anttonen, Vihreiden naisten toiminnanjohtaja, 0405149333, taru.anttonen(at)vihreat.fi

Vihreät naiset: Tyttöjen koulutukseen pitää satsata globaalisti – hallituksen kehitysyhteistyön leikkaukset vievät väärään suuntaan

Vihreät naiset ry on on äärimmäisen pettynyt hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistuviin miljardileikkauksiin. Kansainvälisenä koulutuksen päivänä Vina muistuttaa, että kehittyvissä maissa tyttöjen pääsy koulutukseen on edellytys demokratiakehitykselle ja globaalille vakaudelle. 

“Koulutus on ollut yksi Suomen tekemän kehitysyhteistyön painopisteistä, eivätkä maailman heikoimmassa asemassa olevat naiset ja tytöt eivät saa unohtua nytkään. He kohtaavat yhä monia haasteita, kuten koulupudokkuutta, lapsiavioliittoja, väkivaltaa, silpomista ja varhaisia raskauksia. Köyhyys, perinteet ja pinttyneet sukupuoliroolit estävät näiden naisten ja tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa toteutumasta täysimääräisesti”, sanoo Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Inka Hopsu.

Juuri koulutus on avainasemassa demokratiakehityksen vahvistamisessa, tasa-arvotyössä ja köyhyyden vähentämisessä. Silti liian moni köyhillä ja haurailla alueilla elävä tyttö jää edelleen koulutuksen ulkopuolelle tai koulunkäynti keskeytyy liian varhain. Maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun, ja tytöt jäävät täysin koulutuksen ulkopuolelle 1,5 kertaa todennäköisemmin kuin pojat. 

“On myös muistettava, että ilmastokriisin ja luontokadon sukupuolittuneet vaikutukset näkyvät erityisesti köyhien maiden naisten ja tyttöjen arjessa. Ilmastokriisi heikentää tutkitusti naisten ja tyttöjen toimeentuloa, lisää sukupuolittunutta väkivaltaa, kasvattaa riskiä luonnonkatastrofeille ja heikentää suoraan tyttöjen pääsyä kouluun. Kehittyvien maiden tukeminen on tyttöjen oikeuksien kannalta ainoa kestävä valinta”, painottaa Vihreiden naisten 1. varapuheenjohtajaksi valittu Laura Tarvainen. Tarvainen on ihmisoikeusjuristi ja rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu.

Toinen Suomen kehityspolitiikan painopisteistä on seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päättää itse omasta kehostaan ja perheellistymisestään sekä elää ilman väkivaltaa.

“Globaali vastaliike seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vastaan on vahva. Suomen on seistävä päättäväisesti itsemääräämisoikeuden ja globaalin tasa-arvokehityksen puolella. Edistämällä tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja päättää omasta kehostaan vahvistetaan myös heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Näiden kehitysyhteistyön leikkausten jälkeen hallitus ei voi enää uskottavasti sanoa puolustavansa naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmalla”, toteaa Vihreiden naisten 2. varapuheenjohtajaksi valittu Heidi Aaltonen. Aaltonen on raisiolainen aluevaltuutettu ja Vihreiden sote-työryhmän puheenjohtaja.

Kaikkein heikoimmilta leikkaaminen on arvovalinta, jota Vihreät naiset ei voi hyväksyä.

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2018 yksimielisesti päätöslauselman, joka julisti 24. tammikuuta kansainväliseksi koulutuksen päiväksi.

Lisätietoja:

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja
Inka Hopsu, inka.hopsu(at)eduskunta.fi, 09 432 3054

Vihreiden naisten 1.varapuheenjohtaja
Laura Tarvainen, laura.tarvainen(at)rovaniemi.fi

Vihreiden naisten 2.varapuheenjohtaja
Heidi Aaltonen, heidi.aaltonen8(at)gmail.com

Ilmastonmuutos, tasa-arvo ja ihmisoikeudet – Tervetuloa Pekka Haaviston ja Vinan kampanjatapahtumaan 15.1.

Ilmastonmuutos, tasa-arvo ja ihmisoikeudet 15.1.
Tervetuloa Vihreiden naisten ja Pekka Haaviston kampanjatapahtumaan!

Planeettamme koettelee niin ilmastonmuutos, luontokato kuin ruokakriisikin. Samaan aikaan erilaiset aseelliset konfliktit ajavat ihmisiä kodeistaan hakemaan turvaa muualta. Näillä kaikilla on tasa-arvokehitystä vakavasti heikentävä vaikutus: luonnonkatastrofit, sodat ja muut kriisit altistavat naisia ja tyttöjä esimerkiksi sairauksille ja väkivallalle.

Mitä Suomi voi tehdä maailman naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien edistämiseksi? Miten torjua ilmastonmuutosta ja edistää kestävää rauhaa yhdenvertaisesti? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Pekka Haaviston tukiyhdistyksen ja Vihreiden naisten yhdessä järjestämään tilaisuuteen ma 15.1. klo 17-19 Musiikkiteatteri Kapsäkkiin Helsingissä (Hämeentie 68). Tilaisuus streamataan instagramiin (@vihreatnaiset, @haavisto2024), joten sitä voi seurata myös etänä.

Tilaisuuden aloituspuheet pitävät presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja (vihr) Inka Hopsu. Keskustelemassa ovat lisäksi Haaviston kansalaisvaltuuskunnan jäsen, kansanedustaja (rkp) Eva Biaudet, kansanedustaja (vihr) Fatim Diarra sekä toimitusjohtaja Emma Kari. Tapahtuman juontaa toimittaja Julia Thurén.

Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.

Lämpimästi tervetuloa!

Esteettömyys: Teatteriin on esteetön kulku Ravintola Bistro K:n kautta.

Vihreät naiset: Tulitauko on edellytys naisten oikeuksien ja turvallisuuden toteutumiselle

Vihreät naiset ilmaisee vakavan huolensa naisten ja tyttöjen asemasta sotatoimien keskellä Gazassa.

Gazassa yli 18 000:sta tapetuista yli 70 prosentin raportoidaan olevan naisia ja lapsia ja kertomuksia Hamasin käyttämästä seksuaaliväkivallasta 7.10. hyökkäyksessään on lukuisia. Kuvauksia siviileihin kohdistuvasta systemaattisesta väkivallasta ja julmasta seksuaaliväkivallasta on useita. Nämä ja kaikki muut sotarikokset on tutkittava perusteellisesti ja kaikki tekijät saatettava vastuuseen. 

“Kaikilla naisilla ja tytöillä on oikeus elämään ilman väkivaltaa – sen on toteuduttava niin Israelin kuin Palestiinankin naisille. Seksuaaliväkivallan riski kasvaa konfliktitilanteissa ja sitä käytetään myös sodankäynnin menetelmänä. Tarvitaan dokumentointia, ilmoituskanavia sekä tukipalveluita. Koko kansainvälisen yhteisön on selväsanaisesti tuomittava naisiin kohdistuva väkivalta sekä vaadittava sotatoimien loppua”, sanoo Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén. 

Tulitauko on edellytys naisten oikeuksien ja turvallisuuden toteutumiselle. Kaikilla konflikteilla on sukupuolivaikutuksia, eikä Gazan tilanne ole poikkeus. Gazassa arvioidaan olevan noin 50 000 raskaana olevaa naista ja noin 180 naista joutuu synnyttämään päivittäin sodan keskellä. Hamasin panttivankeina on edelleen siviilejä, mukaan lukien naisia ja lapsia, ja Israel on vanginnut Palestiinan miehityksen aikana mielivaltaisesti tuhansia palestiinalaisia, myös alaikäisiä. Panttivankien ottaminen on sotarikos.

Gaza lähestyy täydellistä tuhoa: humanitaarisen avun toimittaminen alueelle on estetty, alueella on kriittinen pula ruoasta ja vedestä eikä turvaa löydy alueelta mistään. Tilanteen taustalla on Israelin yli 50 vuotta kestänyt laiton miehitys ja vuodesta 2007 kestänyt Gazan saarto. 

“Humanitaarisen avun rajoittamaton pääsy Gazaan on mahdollistettava välittömästi. Siinä on huomioitava naiserityiset tarpeet, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut. Sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille tarvitaan turvallisia tiloja ja palveluita. Yhteistyötä on tehtävä paikallisten naisjärjestöjen kanssa, mikä vahvistaa naisten osallisuutta”, vaatii Forsgrén. 

Lisätiedot: 

Bella Forsgrén, Vihreiden naisten puheenjohtaja, 09 432 3114, bella.forsgren(at)eduskunta.fi