Feministiakatemia

Vihreät Naiset lanseeraa syksyllä 2018 yhdessä Opintokeskus Vision kanssa ensimmäistä kertaa eduskuntavaaliehdokkaille suunnatun feministisen kurssin, Feministiakatemian. Kurssin tavoitteena on tukea moninaista joukkoa nousevia naispoliitikkoja eri puolilta maata.

Viime vuosina korostuneesti naisehdokkaisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä, uhkailu, nimittely ja pelottelu ovat uhka demokratian toteutumiselle. Haluamme tarjota naisehdokkaille puitteet, jossa he voivat turvallisessa tilassa muodostaa omia verkostoja ja saada politiikan ammattilaisilta tukea kampanjoilleen. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia.

Kurssi rakentuu kahdesta koulutusviikonlopusta.

Ensimmäisenä hiomme ehdokkaiden kampanjoita viestinnän ja politiikan ammattilaisten kanssa. Vierailevana kouluttajana mukana on tasa-arvon moniottelija, Suomen UN Womenin vt. toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

Toisena viikonloppuna tuomme ehdokkaat saman pöydän ääreen niin Vihreiden kansanedustajien, europarlamentaarikon, kuin ministeri Annika Saarikon kanssa.

Koulutamme tulevaisuuden vaikuttajia myös verkossa tapahtuvalta väkivallalta suojautumiseen yhteistyössä Feministisen ajatushautomo Hatun johtajan Saara Särmän sekä suojelupoliisin ylitarkastaja Teemu Isoahon kanssa.

Kurssi on ensimmäinen laatuaan, ja turvallisemman tilan keinoin pyrkii tukemaan ehdokkaita ja kannustamaan heitä itseohjautuvuuteen. Politiikan ei tarvitse olla yksinäistä, pelottavaa, tai kaukaista. Se kuuluu kaikille.

 

Lisätietoja:

Annika Ojala
Järjestökoordinaattori
annika.ojala@vihreat.fi