Historiaa

Vihreät Naiset ry perustettiin 18.9.1993 Tampereella Vihreän liiton naisrahaston aloitteesta. Vihreä naisrahasto puolestaan perustettiin 1989, kun puolueille alettiin jakamaan erillistä tukea puolueiden naistoiminnan vahvistamiseen. Vihreä liitto ohjasi tuen suoraan naisrahastolle. Rahasto toteutti tasa-arvoa edistäviä hankkeita ja koulutti vihreitä naisia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Erillinen naisjärjestö päätettiin kuitenkin perustaa, koska haluttiin vaikuttaa tehokkaammin myös puolueen sisällä. Vihreiden naisten ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Sallamaari Nieminen (nyk. Muhonen) ja pitkäaikaiseksi pääsihteeriksi Sirpa Hertell-Westerlund (nyk. Hertell).

Alkuvuodet yhdistyksessä keskityttiin paitsi organisoitumiseen, myös politiikan tekemisen tapoihin. Erilaiset hyväveli-verkostot olivat 1990-luvulla voimissaan, ja niinpä Vihreät Naiset järjestivät naisten saunailtoja poliittisella sisällöllä vahvistaakseen naisten keskinäistä verkostoitumista. Keskusteluissa nostettiin esille mm. hoivavastuun epätasaista jakaantumista, palkkojen epätasarvoa ja kestävää kehitystä.

Vihreät naiset otti alusta alkaen vahvan roolin Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:ssa, joka on poliittisten naisjärjestöjen yhteisjärjestö. Nytkisin kautta saatiin yhteydet myös naisjärjestöjen eurooppalaiseen kattojärjestö European Women’s Lobbyyn. Vihreät naiset on Nytkisin puheenjohtajärjestö 2024, ja aiemmin Vina on johtanut Nytkistä vuosina 1996 ja 2015.

Jäsenmäärän kasvaessa tuli ajankohtaiseksi luoda rakenne paikallistason toiminnalle. Helsingin Vihreät Naiset ja Tampereen seudun Vihreät Naiset perustettiin 2005, Keski-Suomen Vihreät naiset 2006 ja vuosina 2007-2009 perustettiin lähes koko Suomen kattava paikallisjärjestöjen rakenne. Uusin paikallisjärjestö on vuonna 2023 perustettu Itä-Uudenmaan Vihreät Naiset. Löydät kaikki Vinan paikallisjärjestöt täältä.

Vuosien saatossa Vihreät naiset on tuonut vihreästi ajattelevia naisia yhteen, terävöittänyt feminististä politiikkaa puolueen sisällä ja ottanut aktiivisesti kantaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Vihreästi ajattelevien naisten tukeminen ja rohkaiseminen toimimaan politiikassa on ollut yksi yhdistyksen painopiste vuodesta toiseen. Vuosien saatossa intersektionaalinen näkökulma on vahvistunut ja kantaa on otettu paitsi naisten, myös eri vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Vuonna 2018 hyväksyttiin sääntömuutos, jonka myötä Vinan jäsenyydessä kunnioitetaan sukupuolen itsemäärittelyä.

Vina julkaisi vuonna 2020 puolueen jäsenistölle suunnatun Turvassa-oppaan verkkoväkivallalta suojautumiseen. Verkossa tapahtuvaan vihapuheeseen ja häirintään puuttuminen onkin ollut myös keskeinen teema Vinan vaikuttamistyössä sekä ehdokaskoulutuksissa.

Vihreiden naisten toiminta ei ole rajoittunut vain kotimaahan. Kansainvälisen toiminnan yhteistyötahoja ovat olleet mm. Euroopan vihreän puolue EGP, vihreät mepit ja Demo Finland ry. Nytkisin kautta Vinan edustajat ovat päässeet osallistumaan niin Pohjoismaiseen tasa-arvofoorumiin kuin YK:n Commission of the Status of Women -kokoukseenkin.

Vihreiden naisten puheenjohtajat: 

Sallamaari Muhonen 1993-1995
Lea Krank 1996-1997
Irina Krohn 1998-2001
Jaana Nuottanen 2002-2005
Mari Puoskari 2006-2007
Heli Järvinen 2008-2011
Anna Moring 2012-2013
Outi Alanko-Kahiluoto 2014-2015
Katja Mannerström 2016-2017
Emma Kari 2018-2021
Bella Forsgrén 2022-2023